Den lille bøssesag i Rusland

To Russia with Love demonstration foran Den Russiske Ambassade den 20. august 2013

Uffe Elbæk taler ved To Russia with Love demonstrationen foran Den Russiske Ambassade den 20. august 2013

Denne gang tager vi til demonstration mod den russiske homo-lov, beretter fra Ruslands første frie valg i årevis og bringer en rettelse til historiebøgerne.

01:24 Rapport fra “To Russia with Love”
18:41 Navalnyj-nyt (link til en transkription af Navalnyjs tale fra Borisovo)
38:57 Cuba-krisen set indefra – en sovjetisk soldats beretning

Navalnyjs vælgermøde i Borisovo

Navalnyjs vælgermøde i Borisovo

Værter: Jesper Gormsen og Anders Skærlund Petersen.
Musik: Aleksej Morozov, The Arctic.

This entry was posted in Interview, Rusland and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *